Блок складів №2

Блок складів №2

Cкладські приміщення

Складське приміщення відповідає міжнародній кодифікації класу «С»
Загальна площа Блоку складів №2 становить 8 607 м2
Висота в складі  –  6 м
Навантаження на підлогу – 4 т/м2
Стелажна система – фронтальні стелажі
Система сплінкерного пожежогасіння
Наявність телефонних і Інтернет ліній (4 оператори)
Зовнішня охорона, відео-нагляд
Наявність крос-докінгу (для сортування, маркування, перепакування тощо)
Приміщення не опалюється
Можливість подачі залізничних вагонів