Блок складів №4

Блок складів №4

Cкладські приміщення

Складське приміщення відповідає міжнародній кодифікації класу «А»
Загальна площа Блоку складів №4 становить 6480 м2
Висота в складі  – 11 м
Навантаження на підлогу – 8т/м2
Бетонна підлога з пилозахисним покриттям
Докові ворота з гідровирівнюючими столами
Стелажна система – фронтальні стелажі, 6  рівнів стандартних палет 1,2 х 0,8 х 1,75
Система сплінкерного пожежогасіння
Наявність телефонних і Інтернет ліній (4 оператори)
Зовнішня і внутрішня охорона, відеоспостереження
Наявність крос-докінгу (для сортування, маркування, перепакування тощо)
Приміщення опалюється
Можливість подачі залізничних вагонів