ПАТ «Облагротехсервіс» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної окремої фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності,з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2018 року 

Основні відомості про замовника

Повне найменування

Публічне акціонерне товариство «Облагротехсервіс»

Скорочене найменування

ПАТ «Облагротехсервіс»

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

00913545

Дата та орган державної реєстрації

Києво-Святошинське районне управління юстиції Київської області

Місцезнаходження

08132, Києво-Святошинський район, Київської області, м. Вишневе, вул. Київська, 8.

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 

Дата державної реєстрації: 27.09.1995
Дата запису: 06.07.2005
Номер запису: 1 339 120 0000 001421

Основні види діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2018 року/ на 31.12.2018 року , тис. грн.

 

289010/302905

Страхові премії за 12 місяців 2018 року, тис. грн.

-

Чисті зароблені страхові премії за 12 місяців 2018 року, тис. грн.

-

Кількість штатних працівників

79

Кількість ліцензій

1

Кількість структурних підрозділів

1

Кількість дочірних компаній

1


Вимоги до аудитора:

 1. наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;
 2. наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 3. наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 4. репутація на ринку;
 5. наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 6. наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

Дати та строки:

 1. Період, що перевіряється 01.01.2018 -31.12.2018
 2. Термін надання аудиторських висновків   15.04.2019 р.
 3. Дата оголошення конкурсу – 11.03.2019 р.
 4. Період приймання пропозицій – до 14.03.2019 р.
 5. Дата рішення  щодо призначення аудитора – 15.03.2019 р.

Конкурентні переваги:

 1. досвід роботи;
 2. репутація на ринку;
 3. цінова пропозиція

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу  oblbazayurist@gmail.com в такому складі:

 1. Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 2. Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;
 3. Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;
 4. Скан копія Свідоцтва контролю якості;
 5. Скан копії сертифікатів аудиторів.