Акціонерам

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів від 24.02.2015 року
Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від 27 березня 2015 року (дата складання 31.03.2015р.)
Протокол загальних зборів акціонерів 4(21) від 27 березня 2015 року (дата складання 31.03.2015 року)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів від 18.03.2016 року
Протокол загальних зборів акціонерів5(22) від 19 квітня 2016 року (дата складання 25 квітня 2016 року)
Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2016 року (дата складання 25.04.2016р.)
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року та перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
Підсумки голосування щодо розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» 24 квітня 2017 року
Протокол загальних зборів акціонерів №6(23) від 24 квітня 2017 року
Підсумки голосування щодо розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» 24 квітня 2017 року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Протокол Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС” від 30 березня 2018 року
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 19.06.2018р.
Доповнення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 19 червня 2018р. надруковного в бюлетні “Відомості НКЦФР” №107 від 07.06.2018р.
Особлива інформація емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 07.02.2019р.
Повідомлення-ЗЗ-2019 від 22.03.2019р.
Повідомлення Облагротехсервіс Про намір скористатися правами (сквиз)
Вимога Акції
Лист -уточнення (сквиз)
Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» що відбудуться 23 квітня 2019 року

ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЕМIТЕНТА
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Спростування 02.05.2019 р
Звіт за 2018 рік
ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЕМIТЕНТА
ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЕМIТЕНТА
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТЕ (УХВАЛЕНЕ) РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ШЛЯХОМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЕМIТЕНТА
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 02 липня 2019 р
Протоколи про підсумки голосування від 02 липня 2019 р